Coaching

LIFE

Co to jest COACHING?

Z technicznego punktu widzenia Coaching to interaktywny proces, partnerska relacja, gdzie Coach jest ekspertem od procesu, a Klient ekspertem od tematu.

Jak wygląda proces coachingu?

Sesje indywidualne dopasowane są do potrzeb Klienta i zgodne z zawartą umową. Zajęcia możliwe w języku polskim lub angielskim. Możliwość pracy on-line, przez telefon i na skype.

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko

Adres email

Telefon

Adres (ulica, miasto, kod)

Stanowisko osoby zgłaszającej

Uwagi

Warunki uczestnictwa

  • Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza. Podpisanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Brain Training, a osobą zgłaszającą się na mentoring, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu. Odbiór zgłoszenia potwierdzamy  e–mailem.
Brain Training Facebook
LinkedIn