Program

VIP

Brak równowagi między pracą a życiem osobistym, łączenie kilku ról, presja na wyniki to powód stresu jaki dotyka pracowników. Nasza oferta skierowana jest do firm, które chcą zmienić ten stan dbając o zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników. Szerzymy profilaktykę zdrowotną w oparciu o ergonomię pracy, masaż krzesełkowy, ćwiczenia biurowe i szkolenia zdrowotne.

Wykorzystanie idei wellnessu w zarządzaniu pozwala zwiększyć wyniki finansowe firmy poprzez zmniejszenie wskaźnika rotacji pracowników, obniżenie kosztów ich rekrutacji i zwolnienia, zmniejszenie kosztów związanych ze zwolnieniami chorobowymi, podniesienie lojalności zatrudnionych oraz ich efektywności. Dni zdrowia w firmie to inwestycja, która zwraca się dużo szybciej, niż każdy by się tego spodziewał.

Każdy z przedstawionych poniżej elementów programu można wybierać pojedynczo.

 

Masaż krzesełkowy w biurze/firmie

Masaż biurowy powstał z myślą o ludziach wykonujących siedzącą i długotrwałą pracę biurową. Odbywa się w siedzibie firmy. Wymagana jest niewielka powierzchnia najlepiej w oddzielnym pomieszczeniu np. w salce konferencyjnej lub w pokoju socjalnym.

Masaż wykonywany w regularnych odstępach czasu jest wręcz idealnym sposobem eliminowania stresu w miejscu pracy. Czas  trwania zwykle dla jednej osoby od 15 minut do 30 minut. 

Wykonywany jest na ergonomicznych krzesłach przez ubranie, bez korzystania z oliwek czy kremów.

 

Korzyści dla pracodawcy

 • budowanie przyjaznego wizerunku pracodawcy,
 • masaż wykonywany jest na miejscu 
 • w firmie, więc łatwo zweryfikować frekwencję osób korzystających z niego,
 • pracownik po takim masażu będzie bardziej produktywny i wpłynie to nie tylko na jego pracę, ale również na kontakty z klientami oraz współpracownikami,
 • regularne sesje masażu zmniejszają ilość urlopów zdrowotnych, 
 • motywowanie pozafinansowe to dziś ważny element w budowaniu przywiązania i osiągania  lepszych wyników.

 

Korzyści dla pracownika

 • uwolnienie od napięć i bólu kręgosłupa, szyi i głowy,
 • podniesienie efektywności i wydajności pracy,
 • poprawienie koncentracji i samopoczucia, złagodzenie stresu,  
 • Cennik i warunki ustalane są indywidualnie w zależności od ilości osób, które miałyby skorzystać z usługi oraz od długości masażu.

Formularz zgłoszeniowy

Nazwa firmy

Adres (ulica, miasto, kod)

NIP

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Adres email

Telefon

Stanowisko osoby zgłaszającej

Uwagi

Warunki uczestnictwa

 • Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza. Podpisanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Brain Training, a osobą zgłaszającą się na mentoring, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu. Odbiór zgłoszenia potwierdzamy  e–mailem.
Brain Training Facebook
LinkedIn